Welmoed Kalisvaart

 

speltherapeut

Welmoed Kalisvaart is speltherapeut en gezinscoach bij de Opvoedpoli.

Ruim 25 jaar is zij werkzaam in de jeugdhulpverlening. Ervaring heeft zij opgedaan in het begeleiden van kinderen en hun verzorgers met uiteenlopende hulpvragen en opvoedingsproblematiek. 

Naast de opleiding HBO-jeugdwelzijnswerk (Rotterdam) heeft zij de post HBO- opleiding “Management in (zorg)instellingen” gevolgd. Zij heeft gewerkt in een aantal instellingen voor de jeugdhulpverlening (o.a. MKD te Soesterberg en Praktijk voor leer- en gedragsadviezen te Hilversum). Vanaf de afronding van haar opleiding Speltherapie aan de Hoge School van Amsterdam in 2000, is zij werkzaam als speltherapeut en gezinscoach. 

Welmoed vindt het belangrijk dat het kind zich in de spelkamer begrepen voelt en de mogelijkheid krijgt tot het beleven van nieuwe ervaringen. Spel is daarbij een natuurlijke manier om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken of hanteerbaar te maken. Het kind krijgt hierdoor meer evenwicht en kan op eigen kracht verder, zowel thuis als op school.Daarbij vindt Welmoed het belangrijk om ouders met hun problemen rond hun kind(eren) serieus te nemen en bij het proces te betrekken en zoveel mogelijk samen te zoeken naar mogelijkheden om hun kind(eren) op een zinvolle manier te begeleiden.