Sari Reekers

orthopedagoog

Sari is afgestudeerd als forensisch orthopedagoog en houdt zich voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Daarnaast werkt ze als gymleerkracht in het basisonderwijs. Voorheen heeft ze ook gymles gegeven in het speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Sari heeft hierdoor veel ervaring met het begeleiden van kinderen van verschillende leeftijden en kennis van groepsdynamiek. Ze heeft een open houding en wil graag op een laagdrempelige manier tot een positieve samenwerking komen met het gezin.