Sari Reekers

orthopedagoog

Als afgestudeerd forensisch orthopedagoog houdt Sari zich voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en hun systeem. Vanuit eerdere ervaring als docent Lichamelijke Opvoeding in het regulier onderwijs en in de JeugdzorgPlus heeft Sari veel praktische kennis opgedaan over groepsdynamiek en de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Door uit te gaan van de aanwezige krachten en goede intenties achter gedrag zoekt Sari graag de verbinding met het gehele gezin.  Zij heeft een laagdrempelige open houding en communiceert op transparante wijze