Sanne Ebbeling

Orthopedagoog

Sanne Ebbeling heeft als orthopedagoog veel ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij heeft op een behandelgroep met jonge kinderen gewerkt waarbij zij met zeer diverse problematiek zoals autisme en taal- en spraakstoornissen te maken heeft gehad. Daarnaast heeft zij ervaring in het begeleiden van ouders en leerkrachten met een kind met een ontwikkelingsprobleem. Bij de Opvoedpoli werkt Sanne als projectleider basisscholen samen met veel scholen in Kennemerland.