Sabine Zuidhoek

Sabine Zuidhoek is in 2011 begonnen bij de Opvoedpoli. De visie van de Opvoedpoli spreekt haar aan; naast ouders en/of een gezin gaan staan, bekijken wat er nodig is en doen wat werkt.
Begonnen als jongerencoach bij de Opvoedpoli, nu werkzaam als gezinscoach en gezins-en relatietherapeut. In het team is zij ook werkbegeleider en veiligheidsfunctionaris.

Vaak werkt Sabine met gezinnen waarbij op veel leefgebieden problematiek speelt. Samen met de gezinnen bekijkt ze hoe ze stap voor stap verder komen op elk leefgebied. Door haar kracht; het gehele plaatje te blijven zien, maakt dat ze dit een uitdaging vindt en er plezier eruit haalt. Gevoel voor humor, kunnen benoemen wat er speelt en moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan, tekenen haar als coach/ therapeut. Altijd rekening houdend wat het teweegbrengt voor het gezin en de kinderen. In de gezins-en relatietherapie ervaart Sabine het als een eer om mee te mogen kijken en op deze wijze met elkaar te kijken naar de patronen die zijn ontstaan en hoe er samen met het gezin gekeken kan worden hier verandering in te brengen.
“Je bent nooit te oud om te leren”.
Zo vindt Sabine het altijd leuk om in ontwikkeling te blijven, te groeien,  staat ze open voor de ander en dat maakt dat ze nieuwsgierig is naar de belevingswereld van de ander.
In het verleden heeft Sabine stage gelopen en gewerkt in het buitenland, wat veel heeft gebracht in haar flexibiliteit en interesse in de leefomgeving van anderen.

 

Wat zit er allemaal in Sabine haar rugzakje als coach/ therapeut:

-          Intensieve ambulante gezinsbehandeling

-          Signs of safety

-          Geweldloos verzet

-          Emotionally focused therapy

-          Narratieve therapie

-          Zicht op culturele processen

 

“Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten” is een van sabine’s levensmotto’s. Mooie momenten delen met mensen om haar heen, ervaart ze als belangrijk. In relaties ervaart ze dat het hard werken kan zijn om op hoogte – en diepte punten verbinding te houden met degene om je heen, wat ook helaas niet altijd slaagt. Het is een uitdaging om in verbinding te blijven maar ook recht te doen aan jezelf als individu.