Rosa 

GZ-Psycholoog / Hoofdbehandelaar

 Rosa is GZ-psycholoog/Hoofdbehandelaar en sinds 2012 werkzaam bij de Care express/Opvoedpoli. Dagelijks houdt Rosa zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen, maar met name richt zij zich op  adolescenten, jong volwassenen, ouders en gezinnen. Zij werkt sinds 10 jaar in de jeugdggz zowel in klinische, dagklinische als in ambulante settings en heeft ervaring opgedaan met een diverse doelgroep. Rosa vindt het boeiend om te begrijpen waar clienten mee worstelen, en om hen te ondersteunen patronen te doorbreken. Naast de behandeling van klachten staat het (her)vinden van veerkracht en kracht centraal. Zij is thuis in diverse behandelmethoden waaronder schematherapie en zal zich middels de opleiding tot Psychotherapeut verder verdiepen en bekwamen in het behandelen van complexe problematiek.