Rosa Staelenberg

Rosa werkt sinds maart 2017 als jongerencoach bij de Care Express in Amsterdam. Zij is opgeleid als pedagoog en heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren tussen de 16 en 27 jaar met multiproblematiek en hun ouders. Zo heeft zij gewerkt met jongeren die veelvuldig in aanraking zijn geweest met politie en justitie en is het haar regelmatig gelukt om door hun muur van wantrouwen te breken. Met dak- en thuisloze jongeren heeft zij weer een lichtpuntje aan de horizon weten te creëren om samen naartoe te werken. En in een voorziening voor uithuisgeplaatste jongeren heeft zij als plaatsvervangend opvoeder gewerkt aan de zelfstandigheid en veerkracht van deze jongeren.

Rosa houdt van een praktische aanpak met als basis vertrouwen en positiviteit. Zij vindt het een uitdaging om per jongere of gezin een passende benadering te vinden die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt.