Ria de Jong

Orthopedagoog

Hiervoor heeft Ria na 20 jaar als wijkverpleegkundige in de Jeugdgezondheidszorg gewerkt te hebben haar studie orthopedagogiek gestart en afgerond. Daarna heeft zij 12 jaar in de Jeugdhulpverlening gewerkt als gedragswetenschapper voor zowel daghulp, ambulant hulpverlening, pleegzorg als gezinshuizen. Daarnaast heeft zij diverse opleidingen gedaan gericht op zowel traumabehandeling als cognitieve gedragstherapie. Ze heeft veel ervaring met zowel diagnostiek als behandeling. Ze vindt het belangrijk om samen met de jeugdige, ouders en belangrijke anderen goed te kijken naar wat er aan de hand is en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het beter gaat.

Ze is enthousiast, betrokken, flexibel, positief ingesteld en houdt van oplossingsgericht werken.