Priscilla Koomen

Priscilla Koomen is sinds 2006 werkzaam in de jeugdhulpverlening en werkt sinds mei 2021 bij de Opvoedpoli in Hoorn als systeemtherapeut. 

Priscilla haar passie ligt bij het systemisch denken en werken. In de behandeling ligt de focus niet alleen op het individu maar worden belangrijke anderen (meestal het gezin) betrokken. Er wordt gekeken naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen of zorgen op elk gezinslid. Priscilla vindt het belangrijk om samen met het gezin te onderzoeken waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Vanuit dat startpunt wordt er gekeken naar mogelijkheden om dichter bij de hoop en wens van het gezin te komen.

Hierbij gaat zij uit van de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin en vindt zij het belangrijk dat alle gezinsleden zich begrepen en gehoord voelen binnen de behandeling.

Priscilla wordt in het contact ervaren als een betrouwbaar, betrokken en enthousiast persoon.