Nienke Vonckx werkt als veiligheidsfunctionaris en gezinscoach bij de Opvoedpoli. Nienke werkt al 15 jaar met veel plezier in de zorg en heeft in verschillende functies ervaring opgedaan met het werken aan veiligheid. Zo heeft ze jongeren begeleid in de gesloten jeugdzorg, onderzoek gedaan naar geweld in afhankelijkheidsrelaties en zich langdurig ingezet om het risico op kinder-, partner en ouderenmishandeling te verkleinen. Nienke heeft affiniteit met kinderen die opgroeien in onveilige situaties. Nienke is getraind in het werken aan veiligheid vanuit de Signs of Safety benadering.