Myrthe van den Boogaard

Myrthe is in 2016 begonnen als orthopedagoog bij de Opvoedpoli Zoetermeer. Myrthe richtte zich aanvankelijk vooral op diagnostiek en individuele coaching. Ze merkte al snel dat haar grootste interesse lag in de interactie tussen ouders en kinderen. De leus ‘bomen groeien niet door aan hun takken te trekken, maar hun wortels water te geven’ vindt zij dan ook passend binnen haar werkveld. Met Video Home Training, Zachtjes balen met Toontje en Theraplay probeert ze samen met gezinnen de sfeer in het gezin te versterken. Het mooist aan haar vak vindt Myrthe wanneer ze ziet dat ouders en kinderen weer samen plezier maken, kunnen ontspannen en ouders voelen waar hun kracht ligt als opvoeder. Myrthe is daarnaast in opleiding voor Infant Mental Health specialist, waarbij de ontwikkeling van kinderen van 0 – 6 jaar centraal staat.