Münevver Sevinc

Systeemtherapeut

Münevver is een Systeemtherapeut en ervaringsgerichte psycho-sociale therapeut en heeft ruime ervaring met het begeleiden van ouders van kinderen met psycho-sociale en psychiatrische problemen. Daarnaast heeft ze een aantal jaar als docent VHT training gewerkt. Münevver zoekt graag naar oplossingen binnen het gezinssysteem, kijken naar de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en ook naar de mogelijke invloeden van elkaar. Zij heeft aandacht voor de brede context waarin de klachten begrepen kunnen worden, zodat mensen in een benarde positie weer perspectief en veerkracht kunnen terug vinden. Ouders en kinderen helpt om met elkaar in gesprek te gaan en ervoor zorgt dat beide partijen gehoord en gezien worden.

Münevver vindt het belangrijk dat de hulpverlener werkt vanuit een duidelijke visie, en dat de hulpverlener hierbij een eigen positie in durft te nemen. Haar kwaliteit is dat zij haar persoonlijke belevenis van het contact inzet in haar behandelingen. Haar basishouding is dat zij cliënten als gelijkwaardige mensen ontmoet.