Meike Aukes

Meike is in 2009 als muziektherapeut afgestudeerd. Daarna heeft zij een aantal jaar op freelance basis gewerkt binnen de volwassene psychiatrie en twee jaar aan het conservatorium Braziliaans gitaar gestudeerd. Sinds het najaar van 2017 is Meike werkzaam bij de Opvoedpoli in Zoetermeer. Hier heeft zij samen met andere vaktherapeuten de vaktherapie opgezet.

Muziektherapie is een ervarings- en handelingsgerichte therapievorm. (Samen) musiceren is een onmiddellijke directe ervaring. Het biedt inzicht in patronen van denken-voelen-handelen die in muziek op een andere manier naar voren kunnen komen dan in woorden.

Voor Meike is het de uitdaging om op een speelse manier samen met het kind/ de jongere de pijnplekken aan te gaan zodat deze dragelijk worden en iets te kunnen maken waar een kind/ jongere zich trots over kan voelen.