Marleen Steinhaus

Marleen werkt met veel plezier als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Hoorn. Zij richt zich op de diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ze gaat graag de samenwerking met hen aan om aan te sluiten bij de hulpvragen en gebruik te maken van de krachten die er al zijn binnen het gezin. Marleen is open, betrokken en werkt oplossingsgericht. De werkwijze van de Opvoedpoli waarbij de omgeving van een kind of jongere betrokken wordt in het zorgaanbod en waarbij flexibel wordt aangesloten bij datgene wat nodig is, spreekt haar erg aan.