Marieke Schonenberg

Manager Utrecht

Als hulpverlener heeft zij ervaring opgedaan binnen de residentiële jeugdzorg met de jeugd, en binnen de ambulante jeugdhulpverlening in de leeftijd van 0-18. Managementervaring heeft zij opgedaan binnen de jeugd-GGZ, als projectleider. Vanuit haar ervaring (zowel jeugdzorg als jeugd-GGZ) wil Marieke zich richten op het zoveel mogelijk ontschotten van de zorg, en het denken in mogelijkheden. Flexibiliteit en vraaggericht staan hoog in het vaandel. Zij gaat uit van de eigen kracht van mensen. Het gezamenlijk optrekken biedt de grootste kans op een succesvolle behandeling.