Manon Priester

Orthopedagoog

Sinds 2013 is Manon werkzaam bij de Opvoedpoli: eerst als orthopedagoog en inmiddels als GZ-psycholoog. Zij heeft ruime ervaring in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek bij zowel kinderen als jongeren. Daarnaast richt Manon zich op het uitvoeren van behandelingen, waarbij zij graag werkt met cognitieve gedragstherapie. Ook is zij regelmatig als regiebehandelaar betrokken bij onze cliënten. Manon vindt het van groot belang om maatwerk te bieden door cliënten goed te leren kennen en aan te sluiten bij hun behoeften. Zij is van mening dat we een probleem samen goed moeten begrijpen, om tot een passende oplossing te komen. Vanuit haar rustige, empathische grondhouding voelen cliënten zich snel veilig en vertrouwd. Zij vindt het belangrijk dat cliënten zichzelf kunnen zijn. Manon besteedt in haar werk veel aandacht aan wat er goed gaat en aan het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.