Manon Priester

Orthopedagoog

Sinds 2013 is Manon werkzaam bij de Opvoedpoli als orthopedagoog. Zij richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Manon heeft daarvoor gewerkt bij verschillende behandelcentra voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en heeft daarnaast werkervaring in de verslavingszorg. Manon vindt het belangrijk goed aan te sluiten bij de behoeften van het kind (of de jongere) en hun ouders. Vanuit haar rustige, toegankelijke grondhouding voelen cliënten zich snel veilig en vertrouwd. Manon vindt het belangrijk dat cliënten zichzelf kunnen zijn en is in haar werk gericht op het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.