Linda Stam

Linda werkt als Theraplay Therapeut en Ouderbegeleider bij de Opvoedpoli Hoorn. Linda werkt middels Theraplay, een vorm van speltherapie, aan het versterken van de interactie tussen ouder (opvoeder) en kind. De ouder wordt actief betrokken bij de therapie tijdens de sessie. De sessies worden afgewisseld met oudergesprekken zodat de opvoedingsvaardigheden van de ouder worden verrijkt. Linda gelooft in de eigen kracht van de ouder en het kind, die versterkt wordt door het maken van plezier en afstemmen op elkaar tijdens de sessies. Ze helpt ouders/opvoeders en kinderen hierbij graag.