Lars van Eekelen

Hoofdbehandelaar ( big nummer 39910453425)

Lars heeft lange tijd in de volwassenen psychiatrie gewerkt, zowel residentieel als ambulant op verschillende locaties, voordat hij de overstap naar de jeugdzorg maakte. In eerste instantie in klinische settingen, zoals Justitiële Jeugd Inrichting De Doggershoek en Transferium Jeugdzorg. Nu is Lars ruim elf jaar werkzaam voor de Opvoedpoli als behandelaar en regiebeandelaar en doet graag traumabehandeling in de vorm van EMDR, Relationele GezinsTherapie, Parenting, partner relatiegesprekken en individuele behandeling van jongeren met een forensische achtergrond.