Ingrid de Boer

Orthopedagoog-generalist NVO

Ingrid is ruim tien jaar werkzaam geweest bij een onderwijsbegeleiding dienst als orthopedagoog. Ze heeft veel ervaring in het onderzoeken en begeleiden van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Naast oog voor de zorgen in de ontwikkeling van een kind, richt zij zich ook op de positieve factoren. Hierbij vindt ze het belangrijk om door de ogen van de ouders, de leerkracht én het kind te kijken en zo goed zicht te krijgen op de situatie. Ingrid heeft veel kennis over de onderwijsleersituatie van kinderen, bijvoorbeeld over dyslexie, werkhoudingproblemen, faalangst en sociaal-emotionele problemen. Op schoolniveau is ze de afgelopen jaren geïnspireerd geraakt door handelingsgericht werken, waarin ze intern begeleiders heeft.