Evelien Beekhuis

Evelien is systeemtherapeut en al jaren werkzaam in de Kinder-en jeugdpsychiatrie en de GGZ, voor jongeren en volwassenen.

Zij heeft ervaring met zowel ouderbegeleiding als systeemtherapie en gaat uit van de kracht en flexibiliteit van ouders en gezinnen. Soms komt deze, door omstandigheden binnen en/of buiten het gezin, onder druk te staan. Dan is er de kans om door middel van gezinsgesprekken gezamenlijk te onderzoeken waar de positieve krachten zitten en vandaar te zoeken naar mogelijkheden van verbinding en (her)nieuwde onderlinge relaties. Evelien is daar graag behulpzaam bij.

Bij de behandeling betrekt ze graag andere gezinsleden (of andere belangrijke mensen) omdat ze er van uit gaat dat een kind altijd in een context opgroeit die invloed heeft op het kind. Door samen met het kind of de jongere en de omgeving te zoeken naar mogelijkheden en wensen voor verandering kan er aan vastgelopen patronen gewerkt worden. Uitgangspunt is met humor, relativeringsvermogen en zonder te oordelen vragen te stellen waardoor de gezinsleden op een andere manier naar hun problemen en hun mogelijkheden kunnen gaan kijken en deze op een andere manier kunnen benaderen. Het doel is zoveel mogelijk weer een gezonde ontwikkeling op gang te helpen. Omgaan met mogelijkheden en beperkingen en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag zijn daarin steeds onderwerp van gesprek.

Behalve gezinsgesprekken en ouderbegeleiding is Evelien geschoold in de methode Verbindend Gezag, zij werkt daar individueel mee of biedt dat in groepen aan.