Erik van der Werve

Erik werkt sinds 2016 bij de Opvoedpoli als psycholoog en systeemtherapeut. Met een persoonlijke benadering onderzoekt hij wat er bij gezinnen speelt en welke technieken daarop aansluiten. Erik heeft zich gespecialiseerd in complexe echtscheidingen. Voor de Opvoedpoli werkte Erik als gedragswetenschapper bij een organisatie voor jeugdhulp.