Emma Heeman

Orthopedagoog

Emma is 26 jaar heeft Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Naast haar studie heeft zij zich bij een GGZ instelling in Deventer verdiept in hechtingsproblematiek. Daarnaast werkte Emma in de kinderopvang met kinderen van 0 - 4 jaar. Bij de Opvoedpoli houdt Emma zich bezig met psychodiagnostiek, dyslexie, trainingen en het coachen van kinderen en jongeren. Daarbij kijkt ze graag systemisch en werkt vraaggericht.