Cindy de Ruiter

Cindy is psycholoog (in opleiding tot psycholoog NIP  Ken J) en twee dagen per week werkzaam bij De Opvoedpoli Den Haag. Bij De Opvoedpoli voert ze diagnostiek uit, geeft diverse behandelingen en is betrokken bij het HIT (Haags Integraal Team).

Daarnaast werkt ze drie dagen in de week als gedragswetenschapper bij het expertiseteam complexe zorg. Hiervoor heeft Cindy bij Jeugdbescherming west gewerkt en heeft ze jongeren en hun gezinnen begeleidt vanuit de jeugdbeschermer/jeugdreclassering. 

Als psycholoog wil ze zich graag inzetten om het welzijn van de jongeren te verbeteren. Soms kan dit door middel van het inzetten van een individuele behandeling. Vaak is het nodig om naast de behandeling ouders/opvoeders te betrekken bij de trajecten. 

Het HIT (Haags Integraal Team – integraal team Opvoedpoli/Leger des Heils) biedt ondersteuning en behandeling aan gezinnen die op meerdere vlakken vastlopen. Cindy heet een coördinerende functie. Tevens ondersteunt ze de coaches en behandelaren in het maken en uitvoeren van de behandelplannen.

Cindy werkt sinds juli 2021 bij De Opvoedpoli.