Christian Elzinga

Sinds januari 2020 is Christian werkzaam bij De Opvoedpoli in Alkmaar als gezinscoach. Daarvoor heeft hij 8 jaar gewerkt in de functie van ambulant gezinsbehandelaar. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking en het systeemgericht werken. Het systemisch denken ligt Christian, omdat het past bij hoe hij de situatie van cliënten benadert. Hij ziet de client niet als losstaand van zijn/haar systeem, zoals gezin, familie en school en gaat daar vanuit kijken naar de (problematische) interactiepatronen in een gezinssysteem. Daarnaast werkt hij samen met de cliënt en zijn systeem aan de activering van zijn/haar steunbronnen.

Andere kwaliteiten van Christian zijn, dat hij kan ‘vertragen’ en ‘aansluiten’. Hij heeft het gevoel dat tegenwoordig alles in sneltreinvaart moet gebeuren. Christian wil daarom bewust stilstaan bij zijn cliënten en hun verhaal en sluit aan bij zijn/haar tempo, zodat er een goede samenwerkings-en vertrouwensrelatie ontstaat. Zijn visie is dat daardoor dieperliggende problematiek blootgelegd kan worden en vervolgens gekeken kan worden welke behandeling het best passend is. 

Verder gaat Christian confrontaties niet uit de weg, wanneer in het belang van de cliënt, iets aan de kaak gesteld moet worden, zal hij dit doen op een transparante en eerlijke manier.