Charlotte Clabbers

Orthopedagoog / GZ-psycholoog / Systeemtherapeut i.o.

Charlotte heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening in combinatie met werken in het speciaal onderwijs cluster 2 (voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, doof-/slechthorendheid of autisme). Charlotte is orthopedagoog, GZ-psycholoog en systeemtherapeut (in opleiding). Zij kijkt goed hoe mensen met elkaar omgaan en werkt samen met hen aan verbetering van interactie, communiceren en relaties aangaan. Daarbij richt zij zich niet alleen op kinderen en ouder(s) maar ook op andere volwassenen uit het netwerk die kunnen bijdragen aan een voorspoedige ontwikkeling van het kind.