Céline

Céline werkt sinds september 2019 als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem. Zij is in 2012 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en volgt sinds 2018 de opleiding tot systeemtherapeut. Binnen de Opvoedpoli richt Céline zich voornamelijk op de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders. Zij vindt het belangrijk om naast ouders en kind te gaan staan en een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen. Céline is gewend het grotere systeem te betrekken bij de diagnostiek en behandeling, zodat samen gewerkt kan worden aan de gewenste situatie voor het gezin.