Ceciel Groot

Ceciel werkt sinds augustus 2019 bij de Opvoedpoli in Hoorn. Ze is orthopedagoog en doet zowel psychologisch onderzoek als behandelingen bij kinderen en jongeren met ADHD, autisme, angsten, stemmingsproblemen en/of klachten rondom trauma. In haar behandeling gebruikt ze o.a. principes uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Durven kijken naar en werken aan jezelf vereist veel moed en alleen daarom al heeft ze voor ieder kind en ouder bewondering en respect. Ze gelooft erin dat de kracht en oplossingen in jezelf liggen. Soms kan het moeilijk zijn die krachten te vinden of is het vertrouwen in de eigen kracht weg. Haar doel is om samen, in de behandeling en daarbuiten in de eigen omgeving, die eigen kracht (opnieuw) te vinden of er weer op te vertrouwen. Voordat Ceciel bij de Opvoedpoli kwam deed ze onder meer ervaring op in de specialistische GGZ gericht op het jonge kind (0-7 jaar), als orthopedagoog op basisscholen en in het werk met jongeren met genderidentiteitsproblemen. Hiernaast deed ze wetenschappelijk onderzoek naar hechting en trauma bij jonge kinderen.