Astrid Prins

Orthopedagoog / Speltherapeut 

Astrid is vijftien jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als Orthopedagoog en als Speltherapeut. Zij heeft zich gespecialiseerd in  het gebruik van duidelijke, eenvoudige taal tijdens het uitvoeren van diagnostiek en de behandeling. Hierdoor krijgen mensen van zeer diverse culturen of achtergronden grip op hun eigen hulpverleningsproces, wat leidt tot resultaat. 

Astrid werkt vanuit verschillende benaderingen, waaronder een cognitief gedragstherapeutische en een systemische, waarbij zij kijkt naar de sociale omgeving waarbinnen de klachten zich voordoen. Om jongeren naast praten ook een ander middel te geven om gevoelens uit te drukken, heeft Astrid zich gespecialiseerd in spel als behandel- en observatiemiddel. Astrid is uiteraard aangesloten bij het SKJ.