Arie Verhaar

Arie is directeur en heeft als hulpverlener ervaring opgedaan binnen de residentiele jeugdzorg met de jongere jeugd. Management ervaring heeft hij opgedaan binnen de jeugd-GGZ, de lichamelijke gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De laatste jaren heeft hij gewerkt binnen de open en gesloten-jeugdzorg in Zuid Holland. Vanuit zijn ervaring (zowel jeugdzorg als jeugd –GGZ) wil Arie zich richten op het zoveel mogelijk ontschotten van de zorg. Flexibiliteit en vraaggericht staan hoog in het vaandel. Hij gaat uit van de eigen kracht van mensen. Het gezamenlijk optrekken biedt de grootste kans op een succes volle behandeling.