Angela

GZ-psycholoog / Regiebehandelaar

Binnen de Opvoedpoli is Angela werkzaam als GZ-psycholoog en regiebehandelaar. Daarvoor heeft ze vele jaren gewerkt met ouders en jongeren in zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening. Ook is Angela jarenlang werkzaam geweest als schoolpsycholoog op diverse middelbare scholen en heeft ze jongeren, na schooltijd, middels diagnostiek en behandeling, ondersteund bij leer- en gedragsmoeilijkheden. Binnen het werk vindt ze het belangrijk om goed naar de vragen van ouders en hun kind te luisteren en zo goed mogelijk bij hen aan te sluiten zodat ze samen kunnen ontdekken wat, in hun situatie, helpend kan zijn.