Adam van Holten

Jongerencoach

Adam heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Sinds de start in Zoetermeer in 2012 is Adam verbonden aan de Opvoedpoli/Care Express. Naast de jongerencoaching bij de Care Express is deze allround hulpverlener ook gezinscoach bij de Opvoedpoli. Deze jongeman probeert altijd eerst contact te maken en aansluiting te vinden bij de jongere/het gezin en heeft zodoende ook geen vaste aanpak. Hij doet wat hij denkt dat nodig is, uiteraard in overleg met het gezin. De focus bij Adam ligt vooral op het systeemgericht werken.