Oplossing staat centraal

We werken volgens de benadering van Wrap Around Care. Daarin staat de oplossing centraal en niet het probleem.

Hoe we werken

Wij behandelen kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Dat doen we altijd in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van problemen die er spelen binnen het gezin of bij de ouders.

Integreren specialistische jeugd GGZ en jeugd- en opvoedhulp

Wij zijn gespecialiseerd in het integreren van (specialistische) jeugd GGZ met opvoedondersteuning, waarbij veel aandacht is voor het functioneren van het hele gezin. Daarmee richten we ons op oplossingen voor de lange termijn.

Het leven is niet in stukjes gedeeld; onze zorg dus ook niet

We werken volgens de benadering van Wrap Around Care. Daarin staat de oplossing centraal en niet het probleem. Omdat het belangrijk is bij de behandeling bekijken we alle leefdomeinen, zoals gezin, familie, netwerk, school, werk en sport. Die geïntegreerde en systemische blik, daarin zijn we sterk, dat zit in onze genen. Het leven van mensen is niet in stukjes gedeeld, onze zorg dus ook niet.

Menselijke maat

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wij werken niet vanuit onpersoonlijke grote kantoren, maar verwelkomen iedereen in onze kleinschalige poli’s waar een huiselijke sfeer hangt. Bij ons kan iedereen gewoon binnenlopen. Geen balie of kille wachtruimte, maar een tafel of een lekkere bank waar even gewacht kan worden als dat nodig is.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en jongeren zich gehoord voelen. Daarom hebben we geen centraal afsprakenbureau. Ze krijgen direct iemand uit de het team aan de telefoon zodat ze hun verhaal maar één keer hoeven doen.

Onze afspraken maken we daar waar dat het beste past. Soms is dat bij ons op de poli, maar we gaan ook naar gezinnen en jongeren toe; thuis, op school of ergens waar we wat kunnen drinken. 

Deze manier van werken heeft als basis de overtuiging dat jij, je gezin en de specialisten met wie je werkt één team vormen. Hierbij wordt ook gekeken naar jouw eigen netwerk en hoe we dat het beste kunnen inzetten. Samenwerken. Doen wat werkt. Dat is Wrap Around Care.

Een denk en doe kader dat zich richt op het hele gezin. Aan de basis hiervan ligt de gedachte dat ouders en kinderen onlosmakelijk bij elkaar horen. Hoe goed of slecht het ook gaat. Coda-e verwijst naar de manier hoe De Opvoedpoli werkt. De letters staan voor de verschillende fasen in dit proces, namelijk:

  • Contact - Kennismaken, informatie vragen & geven, bepalen hoe de zorg wordt vergoed en de keuze voor een coach.
  • Ordening - Onderzoek en analyse, de vraag achter de vraag, bepalen wat belangrijk is en waar jij en je gezin de komende periode het meeste aan hebben.
  • Doelen - Samen stellen we een haalbaar plan op met realistische doelen.
  • Actie - Naar aanleiding van jouw doelen gaan we samen aan de slag
  • Effect - Zes maanden nadat de begeleiding is gestopt zien we elkaar weer. Tijdens deze ontmoeting doen we een nabespreking.

© 2015 - 2018 De Opvoedpoli

Website door: be optimized