Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een overlegorgaan die de belangen behartigt van de cliënten van de Opvoedpoli. Door gesprekken, enquêtes en ervaringen van cliënten te betrekken in de vergaderingen en besluiten, oefenen we invloed uit op het beleid van de organisatie.

Zowel voor jongeren als voor de ouders proberen wij vanuit het perspectief van de cliënten de kwaliteit van de zorg te bevorderen en te bewaken. Wij zijn een cliëntenraad die onze eigen ervaringen en de ervaringen van cliënten meenemen in de adviezen naar de organisatie. 

Aanmelden

Ben jij iemand die de kwaliteit van zorg wil verbeteren, en heb je ervaringen die je graag met ons wil delen? Sluit je dan aan bij de cliëntenraad! De raad bestaat uit ouders van cliënten, (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen.

Of wil je bij (één van) onze vergaderingen van ongeveer 2,5 uur zijn?

Mail je wensen, vragen, suggesties of aanmelding naar: clientenplatform@opvoedpoli.nl.

Leden

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit vijf leden:

  • Marielle Plaisier (voorzitter)
  • Denise & Richard Plug
  • Mattis Meeuwesse
  • Judith Korver
  • Mourad Bouskla