Cliëntenplatform

Cliëntenplatform

De Cliëntenraad van De Opvoedpoli denkt mee over beleid en kwaliteit, vanuit het perspectief van de cliënten van de Opvoedpoli. De Raad komt vijf tot zeven keer per jaar bij elkaar om met het bestuur te overleggen over de actuele stand van zaken. Daarbij is alle ruimte voor inspraak in de processen en initiatieven van De Opvoedpoli en de Care Express.

Eenmaal per jaar werkt de Cliëntenraad mee aan een onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Opvallende punten worden besproken met het bestuur en verbetervoorstellen worden besproken en ingevoerd.

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit vijf leden: 

  • Lysander van der Sluis (voorzitter)
  • Mattis Meeuwesse
  • Mourad Bouskla
  • Judith Korver 
  • Marielle Plaisier

Heb je vragen, suggesties of wil je je aansluiten bij het clientenplatform? Stuur een mail naar: clientenplatform@opvoedpoli.nl