Cliëntenplatform

...

Cliëntenplatform

Het Clientenplatform van De Opvoedpoli denkt mee over beleid en kwaliteit. Het Cliëntenplatform komt vijf keer per jaar bij elkaar om met het bestuur van De Opvoedpoli te overleggen over de actuele stand van zaken. Daarbij is alle ruimte voor inspraak in de processen en initiatieven van De Opvoedpoli en de Care Express.

Eenmaal per jaar verzorgt het Clientenplatform een onderzoek naar de ervaringen van clienten. Opvallende punten worden besproken met het bestuur van De Opvoedpoli en verbetervoorstellen worden besproken en ingevoerd. Het clientenonderzoek van 2016 maakt deel uit van een groter onderzoek naar het onderscheidend vermorgen van De opvoedpoli en is gepresenteerd in Karakteristiek 2.

Heb je vragen, suggesties of wil je je aansluiten bij het clientenplatform? Stuur een mail naar: clientenplatformOVP@opvoedpoli.nl