Triple P

'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Het is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. De Opvoedpoli richt zich op ouders en kinderen met ernstige gedragsproblemen, die meer intensieve hulp nodig hebben. Het is een ondersteuningstraject bestaande uit een uitgebreide training voor ouders in opvoedingsvaardigheden.

Het gaat om tien individuele bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur, meestal bij de ouders thuis. De ondersteuning richt zich onder andere op meervoudige gedragsproblemen van het kind, zoals agressief gedrag, gedrags- en leerstoornissen. Triple P leert ouders: Een positieve opvoedstijl, beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen en betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.