Petje-af!

Groepstraining sociale vaardigheden

De groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten, bedoeld voor kinderen:

•tussen 7-9 jaar oud.

•tussen 10-12 jaar oud.

Tijdens de training worden er veel rollenspellen gedaan aan de hand van thema’s uit het dagelijkse leven (o.a. school, maar ook buitenspelen, clubjes, etc). Het doel hiervan is het uitbreiden van het gedragsrepertoire van de kinderen.

Veel kinderen zijn geneigd om continu op een specifieke wijze te reageren. Met rollenspellen kan geacteerd en geoefend worden met drie mogelijkheden van communiceren: knokken (rode petje), wegkruipen (blauwe petje) of aanpakken (groene petje). Hierdoor worden ze op een spelende manier bewust van hun eigen gevoelens en gedrag.

Daarnaast leren ze zich ook in te leven in een agressief, verlegen of assertief persoon.  Door te experimenteren met ‘nieuw’ gedrag leren de kinderen, dat het mogelijk is om ook op een andere dan voor hen gebruikelijke manier te reageren op sociale situaties.

Naast rollenspellen wordt ook gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en  thuisopdrachten. Afhankelijk van de thema’s is er ruimte om flexibel om te gaan met het vaste programma en deze aan te passen waar nodig. Samenwerking met ouders en school is een belangrijk onderdeel van de training: het geleerde in de training dient een vervolg te hebben in het ‘gewone leven’ waarbij ouders en school een belangrijke rol spelen in de ondersteuning en continuering van het geleerde.