Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

MBT is een vorm van behandeling voor kinderen vanaf 6 jaar en jongeren die moeite hebben met het reguleren van emoties. Ze hebben vaak ruzie, zijn snel boos of voelen zich alleen of onzeker waardoor ze vastlopen thuis, op school of in vriendschappen.

MBT kan helpen voor kinderen met hechtingsproblemen en jongeren met zelfbeschadigend gedrag en (dreigende) persoonlijkheidsproblematiek zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het doel van mentaliseren bevorderende therapie is dat het kind of de jongere gaat ontdekken hoe hij over zichzelf en anderen denkt, wat hij daarbij voelt en hoe dat zijn reacties op anderen bepaalt.

MBT voor kinderen verschilt van die voor jongeren of volwassenen. Een kind volgt MBT altijd in combinatie met ouderbegeleiding of gezinscoaching. Jongeren krijgen individuele gesprekken.