KIES-programma

KIES is ontwikkeld als preventief programma, gezien het feit dat kinderen van gescheiden ouders tweemaal zo veel kans hebben op uiteenlopende problemen. Het programma is daarom passend voor álle kinderen van gescheiden ouders. Ongeacht hoe lang de scheiding geleden is en of de kinderen er zichtbaar last van hebben.

Inhoud KIES-programma

Het biedt kinderen een neutrale plek waar zij met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie om leren gaan met de veranderde situatie. De volgende thema’s worden tijdens het KIES-programma behandeld:

  • Hoe is de scheiding verlopen
  • Het beter leren begrijpen van de scheiding
  • Emoties leren (h)erkennen en bespreekbaar maken
  • Coping vaardigheden leren
  • Ouders wordt psycho-educatie geboden over kind en scheiding

Het KIES-programma sluit niet aan bij een zeer conflictueuze onderlinge ouderrelatie of wanneer ouders onvoldoende bereid of in staat zijn tot verandering. Indien deze situatie zich voor doet kan een andere vorm van hulpverlening uitkomst bieden.

Het KIES-programma bestaat de volgende bijeenkomsten:

  • De kinderen nemen deel aan 8 bijeenkomsten waarbij de kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen (4 - 8 jaar, 8 - 12 jaar)
  • De ouders nemen deel aan 2 ouderbijeenkomsten

Informatie en aanmelden

Verschillende Opvoedpoli's hebben het KIES-programma opgenomen in hun aanbod. Neem contact op met een poli bij jou in de buurt.