Gezinscoaching

Een gezinscoach komt bij je thuis en gaat in gesprek over de (opvoed)vragen die er zijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn; over hoe je grenzen moet stellen, hoe je een kind moet belonen, hoe je het beste om kunt gaan met een druk kind of juist een angstig kind. Of over hoe je als gezin met elkaar omgaat. Er kunnen gesprekken gevoerd worden met het hele gezin.

Het kan ook dat wij na of tijdens een onderzoek of een behandeling een gezinscoach adviseren. Zo kunnen we jullie bijstaan in het uitvoeren van de handvatten die gegeven zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn op hulp bij hoe ga je nu verder met de begeleiding van je kind met ADHD of autisme. Dit is slechts één voorbeeld, in de praktijk is er veel mogelijk en kan een gezinscoach op veel gebieden ondersteunen.

De Opvoedpoli werkt met de methode Wrap Around Care. Ons doel is om altijd samen met ouders het eigen netwerk te versterken. We kunnen kijken in hoeverre de hulp beter kan slagen als alle mensen om een gezin heen hen daarin ook ondersteunen. Wij gaan altijd met ouders in gesprek over het eigen netwerk en hoe wij dat samen met ouders kunnen activeren.