Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de behandelaar dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt de cliënt tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Bij de Opvoedpoli werken wij o.a. met de volgende erkende CGT programma’s:

•Bedwing je dwang (OCS)

•Doepressie (depressie)

• Pak aan (depressie)

• Minder angstig (angststoornis)

• Eten zonder angst (eetstoornis)

• Vol hoofd (ADHD)

• Ik ben speciaal (autisme)

• Schematherapie (Bipolaire Stoornis)

•Dialectische gedragstherapie (Bipolaire Stoornis)