Vaktherapie

Beeldende therapie
Dans- en bewegingstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
PMT, waaronder running therapie
PMKT
Speltherapie

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor de volgende therapievormen: beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. 

Niet alle kinderen en jongeren praten gemakkelijk over wat hen bezighoudt of wat er aan de hand is. Het werken met beeldend materiaal, bewegen, dansen, muziek maken, toneelspelen of spelen in de spelkamer, kan dan uitkomst bieden, want het raakt direct aan gevoelens zonder dat er woorden nodig zijn.

Tijdens vaktherapie kan de cliënt oefenen met diverse handelingen en leren om op een andere of nieuwe manier te reageren op (complexe) situaties of emoties en andere, nieuwe kanten van zichzelf ontwikkelen. Vanuit de nieuwe ervaringen bij deze diverse handelingen krijgt de cliënt meer inzicht in zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.

Vaktherapie is een therapievorm waarbij doen, voelen en ervaren voorop staan. Dit is anders dan bij gesprekstherapie waarbij het gaat om denken, praten en verklaren. Er kan gezamenlijk gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. Het ervaringsgerichte karakter van vaktherapie sluit aan bij de natuurlijke manier waarop kinderen en jongeren zich ontwikkelen. 

Beeldende therapie

Een beeldend therapeut zet alle mogelijke beeldende materialen zoals teken- en schildermaterialen en ruimtelijke materialen als klei, hout en textiel, methodisch in. Door gerichte oefeningen en werkvormen leert het kind of de jongere zijn/haar gedrag te onderzoeken en gevoelens en gedachten daarbij (symbolisch) vorm te geven. Het ervaringsgericht leren zorgt voor een structurele groei in het gehele systeem van het kind of de jongere en zijn handelen.

In de beeldende therapie wordt vaak een concreet werkstuk gemaakt waar je afstand van kan nemen of waar je naar kunt terugkijken. Het biedt aanknopingspunten om te bespreken wat goed ging en wat mis en/of hoe iets anders aangepakt kan worden. Ook biedt het de mogelijkheid om dat wat niet in woorden valt te beschrijven, in beeld uit te drukken. Voor de ervaring in beeld kunnen vervolgens woorden worden gezocht. Gedrag en gevoel worden hierdoor bespreekbaar. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingskansen en geeft handvatten disfunctionele patronen te doorbreken.

Dans- en bewegingstherapie

Dans- en bewegingstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm, gericht op de behandeling en ondersteuning van emotionele, mentale en lichamelijke processen. Er wordt gewerkt met dynamische bewegingsvormen, zoals improvisatie, synchronisatie, relaxatie, dans en spel.

De therapie gaat er van uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van het kind of de jongere. Gevoelens, gedrag en denkwijzen kunnen via dans en beweging worden verwerkt, uitgewerkt en onderzocht. Nieuwe ervaringen kunnen beklijven en zo effect hebben in het dagelijks leven. 

Dramatherapie

Binnen dramatherapie wordt methodisch gewerkt met elementen die hun oorsprong hebben in het toneel en theater. Zo wordt er gebruik gemaakt van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. Hierin kan het kind of de jongere oefenen en experimenteren met nieuw gedrag. Doel is om problemen op te heffen, te verminderen of wanneer het een blijvende beperking is, te accepteren en mee leren omgaan. 

Muziektherapie

Muziek kan diep raken en heeft het vermogen om bij herinneringen te komen. Hier wordt binnen muziektherapie gebruik van gemaakt. Er wordt gewerkt met muziek luisteren, maar juist door zelf (samen) muziek te maken wordt contact (met zichzelf of anderen) bevorderd. Ook worden patronen in denken, voelen en handelen inzichtelijk gemaakt en de ontwikkeling van identiteit ondersteund en gevormd.

Een breed scala van werkvormen is mogelijk, zoals het maken van sculpturen van muziekinstrumenten, waarbij spelenderwijs interactiepatronen en dynamiek binnen het gezin bespreekbaar worden. Een andere manier van werken is improviseren op instrumenten of uitvoeren van bestaande muziek ter bevordering van de concentratie. Ook kan bijvoorbeeld het gebruik van de eigen stem verkend worden binnen zang of rap. Kinderen en jongeren ervaren zo nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Psychomotorische therapie

Het doel van psychomotorische therapie (PMT)  is het verminderen of wegnemen van klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen of eetproblemen hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich met name op wat het lichaam aangeeft.

Je leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. Met behulp van PMT word je je meer bewust van je eigen gedachten en gevoelens, sterke kanten en waar je moeite mee hebt.

Running therapie

Running therapie is een vorm van PMT. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij psychische klachten. Het is een aanvullende en ondersteunende vorm van therapie die een goede combinatie vormt met verbale vormen van behandeling en/of medicatie.

Psychomotorische kindertherapie

Bij psychomotorische kindertherapie (PMKT) staat het zelf ervaren, voelen en al spelend leren voorop. In het spelen en sporten met elkaar komen thema's naar voren zoals omgaan met grenzen, voor jezelf opkomen, het eigen lijf en de (on)mogelijkheden van je lijf leren kennen of het tot samenwerking met de ander komen.

In de ontwikkeling van baby naar volwassene gaat wel eens wat mis. Daardoor valt de ontwikkeling stil, of kan een persoon zelfs terugvallen in een eerder ontwikkelingsniveau. Psychomotorische kindertherapie geeft een mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van (psycho)therapie waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en de gestagneerde ontwikkeling van kinderen weer op gang te brengen.

Voor veel kinderen is het moeilijk om te praten over hun gevoelens of over problemen. Zij kunnen nog niet nadenken of praten over een situatie, zoals een volwassene dit kan. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen de ontwikkeling van een kind hinderen, als het geen manier kan vinden om deze te verwerken. Spel geeft kinderen de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen van zichzelf en anderen te ontdekken en ervaringen te verwerken. Spel is de taal van het kind. De speltherapeut leert via het spel de belevingswereld van het kind begrijpen: zo kijkt dit kind naar déze situatie. 

Speltherapie is passend bij problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst of verdriet, bij kinderen met weinig zelfvertrouwen, bij kinderen die last hebben van overprikkeling en deze gevoelens niet kunnen reguleren, bij trauma en hechtingsproblematiek, het ervaren van moeilijkheden in contact met leeftijdsgenoten of met volwassenen en bij gedragsproblemen.