Vaktherapie

Beeldende therapie
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
PMT, waaronder running therapie
Speltherapie

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam voor allerlei handelings- en ervaringsgerichte vormen van therapie. 

Niet alle kinderen en jongeren praten gemakkelijk over wat hen bezighoudt of wat er aan de hand is. Het werken met beeldend materiaal, bewegen, dansen, muziek maken, toneelspelen of spelen in de spelkamer, kan dan uitkomst bieden.

Vaktherapie raakt direct aan gevoelens zonder dat er woorden nodig zijn. Een therapievorm waarbij doen, voelen en ervaren voorop staan. Dit is anders dan bij gesprekstherapie waarbij het gaat om denken, praten en verklaren. Het is daarom in het bijzonder geschikt voor kinderen en jongeren die moeilijk woorden kunnen geven aan hun beleving of moeilijk kunnen praten over hun ervaringen en problemen. Bovendien sluit het ervaringsgerichte karakter van vaktherapie aan bij de natuurlijke manier waarop kinderen en jongeren zich ontwikkelen.

Beeldende therapie

Een beeldend therapeut zet alle mogelijke beeldende materialen zoals teken- en schildermaterialen en ruimtelijke materialen als klei, hout en textiel, methodisch in. Ieder materiaal vraagt een andere aanpak en roept een ander gevoel bij diegene die ermee gaat werken. Waar het kind of de jongere tegenaan loopt, wordt in de manier van omgaan met het materiaal en/of werkstuk duidelijk. Ook wat er wordt gemaakt, vertelt veel over hoe het kind of de jongere zijn/haar wereld ziet en beleeft. Door gerichte oefeningen en werkvormen leert het kind of de jongere zijn/haar gedrag te onderzoeken en gevoelens en gedachten daarbij (symbolisch) vorm te geven.

In de beeldende therapie wordt vaak een concreet werkstuk gemaakt waar je afstand van kan nemen of waar je naar kunt terugkijken. Het biedt aanknopingspunten om te bespreken wat goed ging en wat mis en/of hoe iets anders aangepakt kan worden. En het biedt de mogelijkheid om dat wat niet in woorden valt te beschrijven, in beeld uit te drukken. Voor de ervaring in beeld kunnen vervolgens woorden worden gezocht. Gedrag en gevoel worden hierdoor bespreekbaar.

Danstherapie

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm, gericht op de behandeling van psychologische, mentale en lichamelijke klachten. Danstherapeuten werken met dynamische bewegingsvormen, zoals dans, bewegen en spel. Danstherapie gaat er van uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van het kind of de jongere. Gevoelens, gedrag en denkwijzen kunnen via dans en beweging worden verwerkt, uitgewerkt en onderzocht. Nieuwe ervaringen kunnen beklijven en zo effect hebben in het dagelijks leven. 

Dramatherapie

Binnen dramatherapie wordt methodisch gewerkt met elementen die hun oorsprong hebben in het toneel en theater. Zo wordt er gebruik gemaakt van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. Hierin kan het kind of de jongere oefenen en experimenteren met nieuw gedrag. Doel is om problemen op te heffen, te verminderen of wanneer het een blijvende beperking is, te accepteren en mee leren omgaan. 

Muziektherapie

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hier gebruik van, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden kinderen en jongeren nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. 

Psychomotorische therapie

Het doel van Psychomotorische therapie (PMT)  is het verminderen of wegnemen van klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen of eetproblemen hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich met name op wat het lichaam aangeeft. Je leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. Met behulp van PMT word je je meer bewust van je eigen gedachten en gevoelens, sterke kanten en waar je moeite mee hebt.

Running therapie

Running therapie is een vorm van PMT. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij psychische klachten. Het is een aanvullende en ondersteunende vorm van therapie die een goede combinatie vormt met verbale vormen van behandeling en/of medicatie.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van (psycho)therapie waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en de gestagneerde ontwikkeling van kinderen weer op gang te brengen.

Voor veel kinderen is het moeilijk om te praten over hun gevoelens of over problemen. Zij kunnen nog niet nadenken of praten over een situatie, zoals een volwassene dit kan. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen de ontwikkeling van een kind hinderen, als het geen manier kan vinden om deze te verwerken. Spel geeft kinderen de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen van zichzelf en anderen te ontdekken en ervaringen te verwerken. Spel is de taal van het kind. De speltherapeut leert via het spel de belevingswereld van het kind begrijpen: zo kijkt dit kind naar déze situatie. 

Speltherapie is passend bij problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst of verdriet, bij kinderen met weinig zelfvertrouwen, bij kinderen die last hebben van overprikkeling en deze gevoelens niet kunnen reguleren, bij trauma en hechtingsproblematiek, het ervaren van moeilijkheden in contact met leeftijdsgenoten of met volwassenen en bij gedragsproblemen.