Theraplay en NIKA

Theraplay

Theraplay is een behandelmethode gericht op het verstevigen van de ouder-kindrelatie; de hechting tussen ouder en kind. Bij Theraplay begeleidt de therapeut het contact tussen ouder en kind middels speelse, verzorgende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten met als doel de vertrouwensband tussen de ouder en het kind te versterken. Als ouder leer je in de behandeling hoe je je gedrag nog meer op je kind kan afstemmen, zodat het kind zich begrepen voelt en je als ouder voelt dat je hem/haar kan helpen bij de omgang met diens emoties. Hierdoor leert het kind zichzelf via zijn ouder(s) beter kennen en kan het zijn gevoelens zelf beter reguleren. Al spelende oefenen ouder en kind op deze wijze een nieuwe manier van omgang met elkaar.  

NIKA

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Eén van de factoren die van belang zijn voor een gezonde ontwikkeling van een kind is een veilige hechting aan de opvoeders. Soms ontstaat die veilige hechting niet of onvoldoende. Dan kan er sprake zijn van bijvoorbeeld verstoord hechtingsgedrag. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt, met behulp van videofeedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd.