Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van (psycho)therapie waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en de gestagneerde ontwikkeling van kinderen weer op gang te brengen.

Voor veel kinderen is het moeilijk om te praten over hun gevoelens of over problemen. Zij kunnen nog niet nadenken of praten over een situatie, zoals een volwassene dit kan. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen de ontwikkeling van een kind hinderen, als het geen manier kan vinden om deze te verwerken. Spel geeft kinderen de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen van zichzelf en anderen te ontdekken en ervaringen te verwerken. Spel is de taal van het kind. De speltherapeut leert via het spel de belevingswereld van het kind begrijpen: zo kijkt dit kind naar déze situatie. 

Speltherapie is passend bij problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst of verdriet, bij kinderen met weinig zelfvertrouwen, bij kinderen die last hebben van overprikkeling en deze gevoelens niet kunnen reguleren, bij trauma en hechtingsproblematiek, het ervaren van moeilijkheden in contact met leeftijdsgenoten of met volwassenen en bij gedragsproblemen.