Signs of Safety

Signs of Safety

Signs of Safety is een aanpak die tot doel heeft om de veiligheid en onveiligheid van kinderen in kaart te brengen en om de veiligheid van kinderen in samenwerking met het gezin en het netwerk te vergroten. Veiligheid voor kinderen is essentieel. Andere vormen van behandeling kunnen pas effect hebben als de context waarin kinderen opgroeien veilig is. Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze systeemgerichte werkwijze waarbij we voor elke hulpvraag een plan op maat maken.

In Signs of Safety worden in samenwerking met het gezin de krachten en zorgen in kaart gebracht rondom veiligheid. Ook wordt het netwerk erbij betrokken zodat het gezin samen met het netwerk kan toewerken naar afspraken die het veiliger maken voor de kinderen. Door middel van methodieken met tekeningen krijgen de kinderen uitleg, maar ook een stem, zodat zij ook betrokken worden.