Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie is gericht op het geven van voorlichting en informatie over wat een bepaald psychiatrisch beeld (zoals ADHD of ASS) inhoudt. Psycho-educatie is bedoeld voor zowel ouders als het kind of de jongere en kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Psycho-educatie helpt om een helder beeld te krijgen van de problemen waar je kind of waar je zelf mee te maken kunt krijgen en waar deze problemen vandaan komen. Wanneer je snapt waarom je kind zich op een bepaalde manier gedraagt, ontstaat er ruimte voor acceptatie en leren jij en je kind middels praktische handvatten nieuwe vaardigheden voor het omgaan met dat gedrag.