Mentaliseren Bevorderende Therapie

Mentaliseren Bevorderende Therapie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is een vorm van behandeling voor zowel kinderen vanaf 6 jaar als jongeren die moeite hebben met het reguleren van emoties. Ze hebben vaak ruzie, zijn snel boos of voelen zich alleen of onzeker, waardoor ze vastlopen thuis, op school, op het werk of in vriendschappen.

MBT kan helpen voor kinderen met hechtingsproblemen en jongeren met zelfbeschadigend gedrag en (dreigende) persoonlijkheidsproblematiek, zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het doel van MBT is dat het kind of de jongere gaat ontdekken hoe hij/zij over zichzelf en anderen denkt, wat hij/zij daarbij voelt en hoe dat zijn/haar reacties op anderen bepaalt.

MBT voor kinderen verschilt van die voor jongeren of volwassenen. Een kind volgt MBT altijd in combinatie met ouderbegeleiding of gezinscoaching. Jongeren en volwassenen krijgen individuele gesprekken.