Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting

Imaginaire Exposure

Imaginaire Exposure is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Door telkens weer je traumatische gebeurtenis te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. Door het herhaaldelijk te vertellen, wen je aan de angst en neemt deze geleidelijk af. Ook de emoties die met deze herinnering gepaard gaan kunnen afnemen. Je krijgt meer controle over hoe je je voelt als je terugdenkt aan die gebeurtenis. Je ervaart dat je het aankan om eraan te denken. Daarnaast zorgt de Imaginaire Exposure ervoor dat de naarste herinnering een bredere context krijgt. Het wordt een verhaal met een begin en een eind in plaats van alleen een herinnering aan het allernaarste moment. Door deze verwerkingsmechanismen zullen de traumaklachten afnemen.

Imaginaire Rescripting

Imaginaire Rescripting is een andere techniek die gebruikt wordt bij het behandelen van trauma’s, persoonlijkheidsproblematiek, wanneer er sprake is geweest van verwaarlozing of wanneer jongeren / (jong)volwassenen in hun vroegere jeugd iets tekort zijn gekomen. Tijdens de behandeling wordt er steeds een klein deel van de herinnering aan een traumatische ervaring opgeroepen en deze wordt samen met de therapeut als het ware herschreven. Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert. Hierbij maak je contact met je eigen behoeften, maar leer je ook om gedrag te verbinden aan je gevoel. Je leert bijvoorbeeld om met gevoelens van machteloosheid of boosheid om te gaan.