Groepstrainingen

Rots en Water
TOM training
Kinderen uit de Knel
Krachtig en Bewust Ouderschap
COMET (jongeren/jongvolwassenen)
VERS training (jongeren/jongvolwassenen)

Rots en Water

Bij de Rots en Water training worden kinderen of jongeren in groepsverband getraind. Het doel is het eigen gedrag in een groep te trainen. Uitgangspunt is jezelf passend leren beheersen en zo je zelfvertrouwen vergroten. Het kind of de jongere ervaart welke invloed het eigen gedrag en dat van de groep heeft op hem of haar.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen en een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen zoeken en de grenzen van anderen respecteren.

In elke trainingssessie worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. 

TOM training

De TOM (Theory of Mind) training is bedoeld voor het ontwikkelen van sociaal vaardig gedrag bij kinderen in de basisschoolleeftijd die problemen ervaren in sociale situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die moeite hebben met het inschatten van gevoelens bij anderen, het uiten van gevoelens en het inschatten van de context waarin bepaald gedrag wel/niet passend is. De training is bedoeld voor sociaal angstige kinderen, sociaal agressieve kinderen en kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen (4-18 jaar) bij wie een scheiding voor problemen zorgt in het contact tussen de ouders. In deze training werken de ouders aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het belang van de kinderen staat hierbij steeds centraal. De kinderen komen in dezelfde tijd bij elkaar en krijgen de mogelijkheid om zich te uiten via toneel, spel of het maken van een film rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar dat hoeft niet. De begeleiders richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van hun weerbaarheid.

Krachtig en Bewust Ouderschap

Krachtig en Bewust Ouderschap (ook wel Mindful Parenting) is een methode om stress in de opvoeding en automatische negatieve ouderlijke reactiepatronen te herkennen, te begrijpen en te verminderen.

Onze training Krachtig en Bewust Ouderschap bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur per week. De training is gebaseerd op de met wetenschappelijk onderzoek onderbouwde Mindfulness training ontwikkeld door Jon Kabat Zinn. In de training maken we gebruik van een combinatie van wetenschappelijke kennis en meditatietechnieken.

Het programma bestaat onder andere uit uitleg over het effect van stress op de opvoeding. Je voert aandacht-, beweging- en concentratieoefeningen uit en je krijgt uitdagingen mee naar huis in de vorm van huiswerk. Door de nieuw verworven inzichten bouw je een buffer op tegen stressvolle opvoedingssituaties en breng je kalmte terug in het gezin.

COMET (jongeren/jongvolwassenen)

COMET is bedoeld voor jongeren tot en met 24 jaar die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld. Deze training is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET). Deelnemers werken aan een positiever zelfbeeld middels positief denken en het oproepen van positieve gevoelens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachttraining.

VERS training (jongeren/jongvolwassenen)

Deze training kan worden aangeboden naast een andere individuele behandeling en is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die kampen met emotie-regulatieproblematiek. Emoties worden in deze training voorgesteld als pannen waarin de oplopende emoties steeds meer gaan opborrelen en uiteindelijk overkoken. In het VERS-programma leer je in heldere, begrijpelijke taal wat je zelf kan en je naasten kunnen doen om oplopende emoties beter te hanteren. Je zelfmanagementvaardigheden worden zo vergroot.