Gezinscoaching, Systeemtherapie en Relationele Gezinstherapie

Gezinscoaching

Een gezinscoach komt bij je thuis en gaat in gesprek over de (opvoed)vragen die er zijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn; over hoe je grenzen moet stellen, hoe je een kind moet belonen, hoe je het beste om kunt gaan met een druk kind of juist een angstig kind. Of over hoe je als gezin met elkaar omgaat. Een gezinscoach kan dan gesprekken voeren met het hele gezin.

Het kan ook zo zijn dat wij na of tijdens een psychologisch onderzoek of na een behandeling een gezinscoach adviseren. Zo kunnen we je bijstaan in het toepassen van de handvatten die gegeven zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op hulp bij het omgaan en begeleiden van je kind met ADHD of autisme. Dit is slechts één voorbeeld; in de praktijk is er veel mogelijk en kan een gezinscoach op allerlei gebieden ondersteunen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten betrokken worden bij de therapie (zoals ouders en broers en zussen, of bijvoorbeeld grootouders of een vriend van het gezin). Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals school, werk, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie is een specifieke vorm van gezinstherapie die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen én hun hele gezin, met als doel het verbeteren van de onderlinge relaties. Je leert bijvoorbeeld om anders met elkaar om te gaan en ruzies op een andere manier op te lossen. Ook leer je elkaar meer begrijpen als het gaat om wat iedereen in het gezin belangrijk vindt en leer je hoe je met problemen omgaat. Aan het eind van de therapie ga je hier ook buiten het gezin mee oefenen. Bijvoorbeeld op school, op het werk of met vrienden. Meer informatie is te vinden op deze website.