Farmacotherapie

Farmacotherapie

In sommige gevallen is het wenselijk om, in plaats van of in combinatie met een andere vorm van therapie of coaching, medicatie in te zetten om klachten te verminderen of weg te nemen. Dit heet Farmacotherapie. Onze psychiaters en artsen kunnen medicatie voorschrijven en het effect samen met andere behandelaars monitoren. Een bekend voorbeeld van farmacotherapie is medicatie bij ADHD.