FamilieKracht

FamilieKracht

FamilieKracht is een intensieve hulpvorm voor multistressgezinnen met kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar bij wie sprake is van (een vermoeden van) GGZ-problematiek en een vastgelopen thuissituatie. De inzet van FamilieKracht is intensief en duurt over het algemeen langer dan een jaar. FamilieKracht richt zich op gezinnen waarbij eerdere hulpverlening niet blijvend effectief was.

FamilieKracht brengt rust door aandacht te besteden aan alle leefdomeinen en stressfactoren binnen een gezin. Door gebruik te maken van negen leidende principes, zoals gezamenlijke besluitvorming, bekrachtiging van het gezin en inzet van het netwerk, neemt de veerkracht in gezinnen toe en nemen de stressfactoren duurzaam af.