Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek, ook wel psychodiagnostiek genoemd, wordt uitgevoerd als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind of jongere. Vaak zijn er vermoedens van psychiatrische problematiek bij een kind of jongere. Het is dan nog niet (voldoende) duidelijk welke problemen er zijn, hoe groot de zorgen zijn, wat de reden dan wel oorzaak is van de problemen en wat de beste behandeling is voor het kind of de jongere en/of de beste begeleiding voor de ouders.

Psychodiagnostiek is bedoeld om informatie over de intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling dan wel persoonlijkheid en de omgeving van een kind/jongere te verzamelen. In samenspraak met de ouders, jeugdige en indien passend ook met school wordt een psychodiagnostisch onderzoek op maat gemaakt om de antwoorden te vinden op samen opgestelde vragen. Binnen psychodiagnostisch onderzoek wordt o.a. gebruik gemaakt van een ontwikkelingsanamnese, observaties, vragenlijsten en testen.

Aan het einde van het traject wordt een verslag gemaakt en volgt een concreet en werkbaar advies afgestemd op de situatie van het kind of de jongere.